Juraj Moravčík

Rating a informácie o Juraj Moravčík

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Juraj Moravčík 9117 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 721586. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 16.7556% spoločností je horších ako Juraj Moravčík.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Juraj Moravč&iacute;k" href="http://juraj-moravcik-35647884.sk-rating.com/">
   <img src="http://juraj-moravcik-35647884.sk-rating.com/juraj-moravcik-35647884.png" width="150" height="25" alt="Rating Juraj Moravč&iacute;k" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Juraj Moravčík

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia